Discord

Logo Classicmt2

Regulamin

Akceptuję
 1. Definicje
  1. Serwis - Witryna Classicmt2.pl pozwalająca użytkownikowi korzystać ze wszystkich zawartych na niej funkcji.
  2. Serwer - Komputer zawierający oprogramowanie i bazy danych pozwalające na korzystanie z serwisu Classicmt2.pl
  3. Użytkownik - Osoba fizyczna z możliwością utworzenia konta w serwisie po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.
  4. Administrator - Osoba (bądź zespół osób) decyzyjna w sprawach modyfikacji warunków użytkowania, zarządzająca i odpowiedzialna za funkcjonowanie serwisu znajdującego się na serwerze oraz jego usług pokrewnych.
  5. Konto - Zasób serwera wydzielany użytkownikowi za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, którego właścicielem jest Administrator serwisu mający prawo w dowolnym czasie go zawiesić lub trwale usunąć, jeśli jest wykorzystywany w niewłaściwy sposób.
  6. Itemshop - jest to wirtualny sklep stworzony na potrzeby zakupu wirtualnych ikon w serwisie za pośrednictwem punktów lojalnościowych (Smocze Monety), stworzonych specjalnie na potrzeby serwisu.
  7. Smocze Monety - Punkty Lojalnościowe które Użytkownik otrzymuje wraz zakupem konta VIP, które Użytkownik może doładować, pozwalające na zmianę jego statusu w serwisie.
  8. Support - Pomoc techniczna udzielana przez Administratora użytkownikowi.
  9. Forum - Platforma pozwalająca użytkownikowi na dyskusję z innymi użytkownikami oraz kontakt z Administratorem.
  10. Baza danych - Zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami obejmujący określony zakres danych cyfrowych serwera.
 2. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwisie Classicmt2.pl
  2. Warunkiem korzystania z serwisu Classicmt2.pl i produktów na nim zawartych jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz rejestracja w serwisie.
  3. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z całą treścią regulaminu, którego znajomość i akceptacja jest obowiązkowa do rejestracji w serwisie, jak i dalszego korzystania z usług serwisu.
  4. O wszelkich zmianach regulaminu, administrator jest zobowiązany poinformować użytkownika za pośrednictwem ogłoszenia na stronie lub poprzez wiadomość e-mail.
  5. Serwis jest w pełni darmowy, a administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z treści i materiałów dostępnych na stronie.
  6. Serwis oraz wszystkie udostępniane na nim zasoby pokrewne są własnością właściciela serwisu. Użytkownik ma tylko możliwość korzystania z nich w celach rozrywkowych.
  7. Użytkownik ma obowiązek zachowania danych konta w tajemnicy. (Administrator nigdy nie poprosi o udostępnienie danych do konta)
  8. Administrator nie odpowiada za wszelkie straty związane z niezastosowania się do ww. punktów.
 3. Użytkownik
  1. Użytkownik ma obowiązek stosować się do regulaminu gry oraz Tabeli Kar.
  2. Użytkownik zakładając konto w serwisie bierze pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób jest ono wykorzystywane.
  3. Użytkownik ma prawo do stworzenia oraz posiadania więcej niż jednego konta w serwisie.
  4. Użytkownik nie może działać w sposób działający na szkodę serwisu.
  5. Podczas rejestracji w serwisie, użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwego adresu e-mail. Administrator może w dowolnej chwili zweryfikować adres e-mail użytkownika, do którego powinien mieć dostęp właściciel konta. Posiadanie dostępu do adresu e-mail przypisanego do danego konta jest równoznaczne z posiadaniem praw do korzystania z konta.
  6. Nazwy własne użytkownika nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym i inne niezgodne z prawem.
  7. Użytkownik na prośbę Administratora ma obowiązek współpracy z nim w celach wyjaśnienia spraw dotyczących naruszenia regulaminu, działania na szkodę serwisu, itp.
  8. Użytkownik ma obowiązek zgłaszać administratorowi wszelkie błędy w funkcjonowaniu serwisu. A wykorzystywanie owych błędów do własnych korzyści użytkownika będzie wiązało się ze stałą blokadą dostępu do serwisu.
  9. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie serwisu oraz produktów pochodnych, które udostępniane są przez właściciela serwisu.
  10. W przypadku, gdy użytkownik nie przestrzega regulaminu, administrator ma prawo zablokować dostęp do jego konta.
  11. Użytkownik ma prawo odwołać się od nałożonej kary poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem forum.
  12. Użytkownikom zabrania się przekazywania danych dostępowych do konta osobom trzecim.
  13. Użytkownik dokonując transakcji z innymi użytkownikami wirtualnymi walutami tj. Złoto, Srebro lub wir. przedmiotami czy kontami robi to na własną odpowiedzialność. Administracja nie udzieli użytkownikowi żadnej rekompensaty ani wsparcia (w przywróceniu dostępu do konta, lub odzyskania jego zasobów) w przypadku niepomyślnej transakcji między użytkownikami.
 4. Administrator
  1. Administrator serwisu jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu.
  2. Administracja jest zobowiązana wymierzyć karę w postaci blokady dostępu do konta za nieprzestrzeganie regulaminu serwisu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkownika na stronie lub forum oraz szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystywania zasobów serwisu przez użytkownika.
  4. Administrator nigdy nie nakazuje użytkownikowi udostępnienia danych dostępowych do konta założonego w serwisie.
  5. W sytuacji, gdy regulamin serwisu nie reguluje w danym przypadku zasad działania przez Administratora, ma on prawo do samodzielnego podjęcia decyzji, oraz przedstawienia jej użytkownikowi.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty oraz skutków włamania i kradzieży udostępnianego mu konta, wynikającego z niezastosowania się do zaleceń administratora udzielonych użytkownikom w regulaminie serwisu.
  7. Administrator serwisu jest właścicielem wszystkich kont oraz ich zasobów w serwisie, użytkownik rejestrując się w serwisie nie staje się właścicielem konta a jedynie jego użytkownikiem.
  8. Administrator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług serwisu z uzasadnionych przyczyn technicznych, jak również bez podania uzasadnienia oraz z powodu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.
 5. Item-Shop
  1. Korzystanie z serwisu oraz itemshop jest w pełni darmowe i nie są pobierane z tego tytułu żadne opłaty.
  2. Item Shop jest to wirtualny sklep stworzony na potrzeby zakupu wirtualnych ikon w serwisie za pośrednictwem punktów lojalnościowych (Smocze Monety), stworzonych specjalnie na potrzeby serwisu.
  3. Płatności są dokonywane dobrowolnie przez użytkowników.
  4. Użytkownik dokonując zakupu robi to w pełni dobrowolnie, w ramach gratyfikacji ze strony serwisu Użytkownikowi przyznawana jest określona ilość punktów lojalnościowych ‘Smocze Monety’ za które Użytkownik może zakupić wirtualne ikony w ItemShopie.
  5. Wirtualne Ikony znajdują się tylko i wyłącznie w bazie danych serwera i są dostępne tylko w zakładce ‘Galeria’ w ItemShop do której Użytkownik otrzymuje dostęp wraz z zakupem punktów lojalnościowych.
  6. Ikony są własnością serwisu, Użytkownik otrzymuje jedynie prawo do ich przeglądania w momencie ich odbioru w Item Shop.
  7. Smocze Monety nie posiadają żadnej wartości pieniężnej oraz nie są wymienialne na jakąkolwiek inną walutę wirtualną bądź rzeczywistą.
  8. Wszelkie zakupione przez użytkownika wirtualne ikony można oglądać w Item Shop w zakładce “Galeria”
  9. Administrator informuje iż w przypadku zamknięcia serwisu lub zakończenia świadczenia usług nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Użytkowników związanych z smoczymi monetami bądź usługami pokrewnymi dostępnymi na serwisie.
  10. Administrator nie odpowiada za problemy związane z zakupem wirtualnej waluty. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnościami, Użytkownik ma obowiązek kontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem płatności poprzez formularz dostępny na jego stronie internetowej: rootpay.pl/reklamacje
  11. Rachunek potwierdzający dokonanie zakupu, użytkownik otrzymuje w formie pliku .pdf, możliwego do pobrania w panelu klienta po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie.
 6. Polityka Prywatności
  1. Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu.
  2. Dane przetwarzane przez serwis są chronione przez certyfikat SSL, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przepływu danych pomiędzy klient - serwer.
  3. Hasła Użytkowników w bazie danych są szyfrowane, dzięki czemu ulepszone jest ich bezpieczeństwo.
  4. Dane podawane przez Użytkownika w formularzu rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane Użytkownika które zostały zamieszczone w formularzu rejestracyjnym oraz adres IP podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian zasad w polityce ochrony danych w przypadku ewentualnej zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  7. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie mu wiadomości marketingowych drogą elektroniczną. Baza adresów mailowych pozostawionych w serwisie nie zostanie sprzedana ani udostępniona osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Będzie wykorzystywana tylko do ew. rozsyłania akcji marketingowych lub promocyjnych wyłącznie związanych z serwisem.
  8. Każdy Użytkownik w dowolnej chwili może zażądać usunięcia go z bazy danych. Efektem tego będzie pozbawienie takiego użytkownika możliwości korzystania z dalszych usług serwisu. W tym celu należy kontaktować się poprzez wiadomość email na adres: [email protected]
  9. Do zakupów w strefie VIP na stronie mogą być wymagane dodatkowe dane, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego itp. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie tych danych jest firma pośrednicząca w płatnościach: ROOTPAY Sp. z o. o.

GRL MIKE Michał Graczyk

60-129 Poznań, wielkopolskie - Poland

Piotra Skargi 8/2

NIP: 7792342204

REGON: 380691780

[email protected]

Akceptuję